TreeSize Free 8.2

TreeSize Free 8.2

JAM Software – 4,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 56 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Mỗi đĩa cứng là quá nhỏ nếu bạn chỉ cần chờ đợi đủ lâu. TreeSize miễn phí sẽ cho bạn biết nơi quý giá space đã đi vào. TreeSize miễn phí có thể được bắt đầu từ trình đơn ngữ cảnh của một thư mục hoặc ổ đĩa và cho bạn thấy kích thước của thư mục này, bao gồm cặp con của nó. Mỗi thư mục có thể được mở rộng trong Explorer giống như phong cách để xem kích thước của thư mục con của nó. Quét được thực hiện trong một chủ đề, do đó bạn có thể thấy kết quả trong khi TreeSize làm việc. Không gian bị lãng phí bởi hệ thống tập tin có thể được hiển thị và các kết quả có thể được in trong một báo cáo. TreeSize hỗ trợ tên tập tin Unicode và xem xét NTFS nén khi tính không gian đĩa được phân bổ.

Tổng quan

TreeSize Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi JAM Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.791 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TreeSize Free là 8.2, phát hành vào ngày 01/12/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

TreeSize Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,9MB.

Người sử dụng của TreeSize Free đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TreeSize Free!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.791 UpdateStar có TreeSize Free cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại